‘Chimney Bay’ White Round Sheepskin Stool
‘Chimney Bay’ White Round Sheepskin Stool
‘Chimney Bay’ White Round Sheepskin Stool
‘Chimney Bay’ White Round Sheepskin Stool

‘Chimney Bay’ White Round Sheepskin Stool

Regular price €500.00 Sale

Round sheepskin stool in natural white.