Senan sheepskin rug
Senan unique sheepskin rug

'Senan' Sheepskin Rug

Regular price €135.00 Sale

'Senan' Unique Sheepskin Rug

Size: 130cm x 80cm

Unique Natural Irish Sheepskin Rugs